سود بازرگانی خودروهای وارداتی اعلام شد
سود بازرگانی خودروهای وارداتی اعلام شد
پنجشنبه 6 بهمن 1401 - 11:23:10
خبرگزاری مهر
ر اساس مصوبه کارگروه اقتصادی واردات خودرو، سود بازرگانی علی الحساب خودروهای وارداتی بین 6 تا 31 درصد تعیین شد.

پیرو صورت جلسه اول کارگروه اقتصادی واردات خودرو مورخه 1401/08/29 با عنایت به بند دوم مصوبه هیئت وزیران به شماره 139373/60475 مورخه 1401/08/07 کارگروهی متشکل از وزرای صنعت معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه بودجه با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت تشکیل و موارد زیر مصوب شد؛ 1 سود بازرگانی علی الحساب مورد اشاره در بند (4) صورت جلسه مورخه 1401/08/29 کارگروه اقتصادی واردات خودرو حداقل 11 و حداکثر 21 درصد تعیین می‌شود.

تبصره 1- لازم به ذکر است موارد مندرج در جدول فوق به جای بندهای مرتبط و متناظر مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 مبنای تعیین سود بازرگانی علی الحساب قرار می‌گیرد اما در خصوص سایر خودروهای غیر مرتبط با جدول فوق همانند خودروهای سواری، برقی هیبریدی و یا با حجم موتور 2000 سی سی و بالاتر… بندهای متناظر در کتاب مقررات صادرات و واردات 1401 مینای تعیین سود علی الحساب بازرگانی خواهد بود.

گفتنی است، سود بازرگانی اصلی دولت در بورس کالا و با اختلاف قیمت معامله‌ای و قیمت پایه خودروهای وارداتی رقم خواهد خورد.

در ادامه نامه و جدول مربوط به سود بازرگانی این خودروها قابل مشاهده است.

 

سود بازرگانی خودروهای وارداتی اعلام شد

 

http://dezfoolnews.ir/fa/News/103798/سود-بازرگانی-خودروهای-وارداتی-اعلام-شد
بستن   چاپ