یادداشت
یادداشت/خطر زن بودن
شنبه 26 شهريور 1401 - 11:04:08
صبح ملت
خطر زن بودن 

✍مهری کیانوش راد 

زن بودن گاهی خطرناک ترین وظیفه ی عالم  می شود. 
گاهی در موقعیت های خاص جغرافیایی خطرناک تر می شود، به گونه ای که هر لحظه باید منتظر مرگ خود باشیم. 
می خواهیم زن باشیم و زندگی کنیم ، اما نمی شود.
می خواهم مرز اعتقادات خود را ، با تمرین آزادی، انتخاب کنیم، اما نمی شود.

در اعتقادی که  لاکراه فی الدین  از گزیده های والای  آن است ، آزادی پوشش زنان در چه مرزی  قرار می گیرد؟ 

آیا مرگ مظلومانه ی مهسا امینی ، زنگ خطری نیست ، که به مبلغان دینی هشدار دهد ، تا دیر نشده ، تغییری در مشی خود بدهند؟ 

چند زن باید کشته بشوند ، تا تاوان زن بودن خود را بدهند؟ 
چه فرقی می کند ، یک بار مردی متعصب همسرش را می کشد و سربریده ی او را در خیابان می چرخاند ، تا مردانگی خود را فریاد بزند ،  یک بار دختری به دست برادری متعصب،  پدری متعصب کشته می شود و باری دیگر به نام حجاب مرگ را تجربه می کند. 

آیا آیه ی قرآن فراموش شده است که خطاب به جاهلیت و از دختران مظلوم می پرسد : 
بای ذنب قتلت؟ 

آیا سخن علی علیه السلام فراموش شده است ، که : 
اگر از پای زنی غیر مسلمان خلخالی به زور بیرون آورده شود، و مردی از غصه بمیرد، رواست .

چرا مردان مسلمان زنده مانده اند و با این همه ظلم به زنان مسلمان، کاری نمی کنند؟ 

فاین تذهبون ؟ 
به کجا می رویم ؟ 

دین را یاری می کنیم ، یا به دست خود ، تیشه به ریشه ی اعتقادات مردم می زنیم؟ 

مهم این است که دین بتواند قابلیت جذب جوانان را داشته باشد ، پاسخگوی پرسش و پرسش‌گری او باشد ، اگر این مهم از عهده ی دینداران برنیاید ، دینداری چه دردی را دوا خواهد کرد؟ 

شناخت زمان و زمانه ، از مهم ترین شاخص هایی است که یک اعتقاد را زنده و پویا می کند.
چه تلاشی برای شناخت مقتضیات زمان از طرف بزرگان دین شده است؟ 

دینداران اعتقادات خود را دارند ، اما پاسخ به نسل جوان است که باید دغدغه ی بزرگان دین باشد، تا
 بتوانند عملکردی درست را به تصویر بکشانند، اما متاسفانه انگار این مهم دیری است به  فراموشی سپرده شده است.
کجاست آن روزی که فریادرسی باشد و به فریاد مظلومان زن  پاسخ بدهد؟

http://dezfoolnews.ir/fa/News/101756/یادداشتخطر-زن-بودن
بستن   چاپ