اختصاص 6 پزشک متخصص به بیمارستان مادر رامهرمز
اختصاص 6 پزشک متخصص به بیمارستان مادر رامهرمز
جمعه 25 شهريور 1401 - 17:19:00
سیدمحمدموسوی-صبح ملت
وی افزود: بعد از پیگیری های فراوان این شبکه و مساعدت دکتر سرمست رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و پیگیری های نماینده محترم شهرستان جناب متینیان و همکاری بی دریغ دکتر حی بر معاون محترم  درمانی این دانشگاه این امر محقق شد

قابل ذکر است ️این پزشکان از هفته آینده در بیمارستان مادر به ارائه خدمات درمانی به همشهریان در کلینیک تخصصی و بخش های بستری می پردازند

http://dezfoolnews.ir/fa/News/101745/اختصاص-6-پزشک-متخصص-به-بیمارستان-مادر-رامهرمز
بستن   چاپ