خبر خوش برای بازنشستگان
خدمات درمانی به بازنشستگان رایگان شد
جمعه 25 شهريور 1401 - 15:01:17
تجارت نیوز
خبر خوش برای بازنشستگان/ خدمات درمانی به بازنشستگان رایگان شد


به گزارش صبح ملت به نقل از تجارت‌نیوز، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که هزینه خدمات درمانی بازنشستگان بالای 65 سال تامین اجتماعی به صفر رسیده است.
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه بستری بیمه‌شدگان 65 سال به بالای سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی صفر شد. پ‍یش از این فقط در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی چنین خدماتی ارائه می‌شد.
غفاری افزود: همچنین در شهرهایی که تامین اجتماعی بیمارستان ملکی نداشته است این امکان فراهم شده است که بیمه‌شدگان می‌توانند با مراجعه به مراکز دولتی و دانشگاهی خدمات بستری را کاملا رایگان و بدون پرداخت فرانشیز 10درصد دریافت کنند.

http://dezfoolnews.ir/fa/News/101718/خدمات-درمانی-به-بازنشستگان-رایگان-شد
بستن   چاپ