سخنگوی قوه قضاییه گفت:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اسناد مالکیت جزیره تنب بزرگ، جزیره تنب کوچک و جزیره ابوموسی به نام دولت صادر شد
سه شنبه 22 شهريور 1401 - 13:20:14
خبرگزاری میزان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اسناد مالکیت جزیره تنب بزرگ، جزیره تنب کوچک و جزیره ابوموسی به نام دولت صادر شد

مسعود ستایشی اظهار کرد: سند رسمی مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت 1 میلیون 83 هزار 235 متر مربع و سند رسمی مالکیت جزیره تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت 1 میلیون و 394 هزار و179 متر مربع به نام دولت صادر شد.

وی افزود: همچنین سند مالکیت جزیره ابوموسی در استان هرمزگان به مساحت 12 میلیون و 722 هزارو 683 مترمربع به نام دولت صادر شد.ستایشی گفت: این اقدام نقش موثری در تثبیت بستر،حریم رودخانه ها و ممانعت از دخل و تصرف دارد و از ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه ها جلوگیری می‌کند.


http://dezfoolnews.ir/fa/News/101584/سخنگوی-قوه-قضاییه-گفت-اسناد-مالکیت-جزیره-تنب-بزرگ،-جزیره-تنب-کوچک-و-جزیره-ابوموسی-به-نام-دولت-صادر
بستن   چاپ