آقای نماینده به دادما برس
نامه سر گشاده مردم به سید احمد آوایی
چهارشنبه 2 شهريور 1401 - 15:58:03

به:  نماینده محترم شهرستان دزفول
جناب آقای سید احمد آوایی

با سلام و احترام

ما متقاضیان طرح مسکن ملی شهرستان دزفول(764 واحدی سایت 3-4) مهرشهر، که در سال 1399 با پرداخت مبلغ 400 میلیون ریال ثبت نام انجام داده و با گذشت حدود دو سال از آن پرداختی، هیچ گونه پیشرفتی را در زمینه اقدام به ساخت شاهد نبوده و ارزش پولمان با توجه به تورم طی این دوسال بسیار ناچیز شده. حال با اینکه در خردادماه جاری (1401) مجددا مبلغ چهارصد و بیست میلیون ریال (چهل و دو میلیون تومان) واریز انجام داده و نسبت به سایر پروژه های همجوار پروژه ما بسیار پیشرفت کندی داشته است، پس از گذشت مدت زمانی اندک ( تقریبا دو ماه)  مجددا از ما درخواست پرداخت مبلغ 60 میلیون تومان با فرصت پرداخت 20 روز  و با تهدید حذف از طرح در صورت واریز نکردن!!! را داشته اند.

با توجه به اینکه طرح مسکن ملی، یک طرح حمایتی برای قشر کم درامد و جوان فاقد مسکن و اجاره نشین بوده و اکثر متقاضیان در این شرایط دشوار اقتصادی توان پرداخت این مبلغ را بعد از گذشت فقط دوماه از واریز قبلی نداشته، از شما نماینده محترم شهرستان دزفول تقاضامندیم ضمن پیگیری از مراجع مربوطه (اداره بنیاد مسکن شهرستان و مرکز استان) ، نسبت به درخواست ما که شامل:

  • میزان مبلغ پرداختی کمتر
  • مهلت پرداخت بیشتر
  • ارایه یک برنامه پرداختی درست به متقاضیان تا پایان پروژه (جهت برنامه ریزی)
  • انعقاد قرارداد با متقاضیان (جهت نظارت بر پیشرفت کار و همچنین زمان تحویل)

 مساعدت لازم را مبذول دارید تا این قشر ضعیف در این شرایط سخت بتوانیم مبالغ را در زمان های تعیین شده با یک برنامه ریزی مناسب جور و واریز نماییم.  

با تشکر


http://dezfoolnews.ir/fa/News/100433/نامه-سر-گشاده-مردم-به-سید-احمد-آوایی
بستن   چاپ